Setiap orang yang menunaikan ibadah Haji tentu berharap agar diberi kemudahan dalam pelaksanaannya dan mendapatkan kemabruran ibadah Hajinya. Salah satu upaya untuk mencapai harapan tersebut ialah dengan mengikuti bimbingan yang dilaksanakan oleh Yayasan-yayasan atau KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Namun tidak sedikit dijumpai Jamaah Haji yang merasa kecewa dan menyesal atas bimbingan, kebijakan serta pelayanan yang diberikan. Sehubungan dengan itu, maka Yayasan "KBIH Al Bisri" hadir, berharap menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan kekecewaan dan penyesalan tersebut.

NAMA KELOMPOK BIMBINGAN : KBIH Al Bisri
PIMPINAN : Drs. Ade Firdaus Taufik
ALAMAT DAN NOMOR TELEPON : Jl. Urip Sumoharjo No.977/20 RT.11/32 Lor Palembang Telp. (0711) 87498689
NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN : Kw.06/4/2/Hj.08/11/2013 Tgl. 9 September 2013
Info Lainnya Klik Disini :